xenoglossie glossolalia

Xenoglossie of xenolalie is een verschijnsel dat zich uit in een taal die niet wordt aangeleerd, maar die wel begrijpelijk is voor degenen die de taal beheersen. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden xenos (vreemd) en glossa (tong)/ lalien (spreken).

Christelijke glossolalie of christelijke glossolalia, ook wel 'spreken in tongen; 'tongentaal' of 'klanktaal' genoemd, is een verschijnsel binnen het christendom. Het wordt in het NieuweTestament genoemd als een van de gaven van de Heilige Geest en als een teken dat men gelovig is. Bij de uitstorting van de Heilige Geest, het pinksterfeest, spraken ze allen in tongen of klanken.

De symboliek die vervat zit in dit kunstwerk, kent zijn oorsprong in alles wat de pinkstertraditie in zich draagt. Het is in deze beeldende vertaling dat Pinksteren, de dag waarop de geboorte van de kerk wordt gevierd en de vurige tongen een belangrijke symbolische betekenis kennen, zich associeert met het tongwerk.

De linguaalpijp of tongwerk is een onderdeel van een orgelregister op basis van tongen. De lucht die in de pijp geblazen wordt, brengt een messing tong in beweging die dan meestal tegen een lepel slaat. De lengte en dikte van de tong bepaalt de toonhoogte van de pijp. Tongwerken warden vaak als soloregister ingezet en bootsen dan een nasaal geluid of ook de menselijke stem na.

In deze creatie werden enkele originele onderdelen uit dit Clerinxorgel verwerkt. Zoals in historische musea warden ze in een vitrinekast tentoongespreid. Deze presentatievorm geeft het geheel ook een educatieve uitstraling.

Typisch voor de werkmethodiek van de kunstenaar is dat hij gebruik maakt van bestaande voorwerpen die hij associeert met andere vormelijke elementen en materialen binnen een inhoudelijke context.

Dit kunstwerk is een eerbetoon aan dit indrukwekkend monumentaal blaasinstrument, in het bijzonder aan de machtige klanken die deze orgelpijpen voortbrengen. Het is als het ware een eresaluut voor de jarenlange trouwe dienst waarbij menig klanken veel liturgische momenten opluisterden. Ze hebben in deze gemeenschap talloze emotionele momenten van verwelkoming, samenzijn en loslaten ondersteund.